ጉምሩክ ጨረታ በኢትዮጵያ የሚወጡ የጉምሩክ ጨረታዎችን (Ethiopian Customs Tenders) ይከታተሉ። በጉምሩክ ጨረታ ራሱን የቻለ ዘርፍ አለን። አዳማ ጉምሩክ ጨረታ, ሞጆ ጉምሩክ ጨረታ, ጅግጅጋ ጉምሩክ ጨረታ, ኮምቦልቻ ጉምሩክ ጨረታ, አዋሽ ጉምሩክ ጨረታ, ድሬደዋ ጉምሩክ ጨረታ, ቃሊቲ ጉምሩክ ጨረታ, ሐዋሳ ጉምሩክ ጨረታ ወዘተ.

ጉምሩክ ጨረታ 2013 (በቅርብ የወጡ)

·

አዲስ አበባ ኤርፖርት ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ፣ የኤሌከትሮኒክስ ዕቃዎች ፣ የተሽከርካሪ መለዋወጫዎች ፣ አልባሳት ፣ የቅየሳ መሣሪያ ፣ የብር ጌጣጌጥ እና ሌሎች ዕቃዎችን መሸጥ ይፈልጋል

በጉምሩክ ኮሚሽን የአ/አ ኤርፖርት ጉምሩክ ቅ/ፅ/ቤት ያልዩ ልዩ ንብረቶች የግልጽ ጨረታ እና የሐራጅ ጨረታ ቁጥር 14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014 አና 18/2014 የጨረታ ማስታወቂያ አዲስ አበባኤርፖርት ጉምሩክ ቅ/ፅ/ቤት በተለያዩ ጊዜያት የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ባለመፈጸሙ እና በሕገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ ተይዘው የተወረሱ የተለያዩ
·

በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የተወረሱ ንብረቶችን ማለትም የፋብሪካ ጥሬ ዕቃዎች ፣ የግንባታ ዕቃ እና ሌሎች ዕቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

የተተው እቃዎች ግልጽ ጨረታ ቁጥር ግ27/2014 በኢትዮጵያጉምሩክኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት አስመጪዎችን በጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀፅ 51፤ ንዑስ አንቀፅ 1 እና በተሻሻለው የጉምሩክ ኣዋጅ 160/2017 አንቀፅ 13 ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት እቃቸውን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ፈጽመው ባለመውሰዳቸው እቃዎቻቸው እንደተተዉ ተቆጥረዋል፡፡ ስለሆነም
·

በገቢዎች ሚኒስቴር የጉምሩክ ኮሚሽን በአዋሽ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት ተወርሰው የሚገኙ የተለያዩ የመኪና መለዋወጫዎች ፣ ጫማዎች ፣ ኤሌከትሮኒከሰ ዕቃዎች ፣ ብትን ጨርቆች ፣ ምግብ ነክ እና ልዩ ልዩ ዕቃዎች ለመሸጥ ይፈልጋል

  ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ በገቢዎች ሚኒስቴር የጉምሩክ ኮሚሽን በአዋሽ ጉምሩክ ቅ/ፅ/ቤት ተወርሰው የሚገኙ የተለያዩ የመኪና መለዋወጫዎች ፣ ጫማዎች ፣ ኤሌከትሮኒከሰ እቃዎች፣ ብትን ጨርቆች፣ ምግብ ነክ እና ልዩልዩ እቃዎች በጉምሩክ እቃ አወጋገድ መመሪያ ቁጥር 167/2012 መሠረት ባሉበት ሁኔታ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ
·

የኢፌዴሪ ጉምሩክ ኮሚሽን የተለያዩ ዕቃዎችን ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

የጨረታ ማስታወቂያ  የኢፌዴሪ ጉምሩክ ኮሚሽን በአምስት ሎቶች የተከፋፈሉ እቃዎችን ግዥ ብቃትና ፍላጎት ያላቸውን ተጫራቾች በብሄራዊ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ በሎት የተከፋፈሉት ግዥዎችም ከዚህ በታች በሰንጠረዥ ውስጥ የተዘረዘሩት ናቸው፡፡ የአቃዎች ግዥ (ጨረታ ቁጥር፡CC/NCB/G/05/2014/21) ተቁ የጨረታ ቁጥር እና ምድቡ የግዥው አይነት
·

በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የተወረሱ ንብረቶችን ማለትም የፋብሪካ ጥሬ ዕቃ ፣ የግንባታ ዕቃ፣ መጠቅለያ እና ሌሎች ዕቃዎችን በሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

  በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት የተተው እቃዎች የሐራጅ ጨረታ ቁጥር ሑ-05/2014 ጨረታ በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት አስመጪዎችን በጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀፅ 51፤ ንዑስ አንቀፅ 1 እና በተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ 60/201 አንቀፅ 13 ንዑስ
·

የጉምሩክ ኮሚሽን ጅግጅጋ ቅ/ጽ/ቤት በኮንትሮባድ የተያዙ የተለያዩ ኤሌከትሮኒክስ ፤ የቤት ማስዋቢያ ፤ ህንፃ መሳሪያ ፣ አልባሳት ፣ የቤት ዕቃ ፣ ስፔር ፓርትስ ፣ ልዩ ልዩ በሃራጅ እና በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል

የግልጽ እና ሃራጅ ጨረታ ማስታወቂያ የጉምሩክ ኮሚሽን ጅግጅጋ ቅ/ፅ/ቤት በኮንትሮባድ የተያዙ የተለያዩ ኤሌከትሮኒክስ ፤ የቤት ማስዋቢያ ፤ ህንፃ መሳሪያ አልባሳት የቤት እቃ ስፔርፓርትስ ፤ ልዩ ልዩ በሃራጅ እና በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል፡፡ስለዚህ ለጨረታ የቀረቡትን እቃዎች ከ25/03/2014 ጀምሮ በማየት እና
·

የጉምሩክ ኮሚሽን ጅጅጋ ቅ/ጽ/ቤት በኮንትሮባድ የተያዘ አዮዲን የሌለውና ለምግብነት የማይውል በቆዳ ማልፊያ ኢንዱስትሪዎች በግብአትነት ሊያገለግል የሚችል ጨው እንዲሁም በፋብሪካ አቀነባብሮ አዮዳይዝድ አድርጎ ለምግብነት እንዲውል ለማድረግ ፈቃድ ላለው ተጫራች ጨውን ባለበት ሁኔታ በሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

የሀራጅ ጨረታ ማስታወቂያ የጉምሩክ ኮሚሽን ጅጅጋ ቅ/ፅ/ቤት በኮንትሮባድ የተያዘ አዮዲን የሌለውና ለምግብነት የማይውል በቆዳ ማልፊያ ኢንዱስትሪዎች በግብአትነት ሊያገለግል የሚችል ጨው እንዲሁም በፋብሪካ አቀነባብሮ አዮዳይዝድ አድርጎ ለምግብነት እንዲውል ለማድረግ ፈቃድ ላለው ተጫራች ጨውን ባለበት ሁኔታ በሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ
·

በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የፋብሪካ ጥሬ ዕቃዎች ፣ የግንባታ ዕቃ ፣ የቢሮ ወንበሮች፣ እና ሌሎች ዕቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

  በጉምሩክ ኮሚሽን ሞጆ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የተተዉ እቃዎች ግልጽ ጨረታ ቁጥር ግ26/2014 ጨረታ በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት አስመጪዎችን በጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀፅ 51፤ ንዑስ አንቀፅ 1 እና በተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ 1160/2011 አንቀዕ 13 ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት
·

የጉምሩክ ኮሚሽን ጅጅጋ ቅ/ጽ/ቤት በኮንትሮባድ የተያዙ ተሽከርካሪዎችን በሃራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ በሐራጅ ጨረታ ማስታወቂያ የጉምሩክ ኮሚሽን ጅጅጋ ቅ/ጽ/ቤት በኮንትሮባድ የተያዙ ተሽከርካሪዎችን በሃራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ ለጨረታ ያቀረበትን መኪናዎቹን ከ25/03/2014 ጀምሮ በማየት እና ከዚህ- ቀጥሎ የተገለፁትን መስፈርቶች በማሟላት ለመወዳደር የምትችሉ መሆኑን ቅ/ጽ/ቤቱ ይገልፃል። በጨረታው ላይ ለመካፈል የሚፈልጉ
·

በአዲስ አበባ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት የተተዉ፣ የተወረሱ እና በኮንትሮባንድ ተይዘው የሚገኙ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ፣ ሞባይሎችን ፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ፣ የተለያዩ የተዘጋጁ አልባሳት እና ሌሎች የተለያዩ ዕቃዎችን ባለበት ሁኔታ በግልፅና በሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

የተያዙና የተወረሱ የልዩ ልዩ እቃዎችና ተሽከርካሪዎች ሽያጭ ማስታወቂያ ቁጥር 20/2014 በአዲስ አበባ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት የተተዉ፣ የተወረሱ እና በኮንትሮባንድ ተይዘው የሚገኙ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ፣ ሞባይሎችን ፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ፣ የተለያዩ የተዘጋጁ አልባሳት እና ሌሎች የተለያዩ እቃዎችን ባለበት ሁኔታ በግልጽና በሐራጅ
1 2 3 28
Call Now Button