fbpx

ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ጨረታ

ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ጨረታ ማስታወቂያ 2014 ከሁሉም ከ 13 ጋዜጣዎች ተሰብስቦ በድሬቴንደርስ ቀርቦላችኋል። በየቀኑ የሚወጡ ያገለገሉ ተሽከርካሪ ጨረታዎችን በመከታተል በአነስተኛ ዋጋ መኪና ያግኙ፡፡ በቴለግራምና በኢሜይል ይደርሶታል፡፡ አሁኑኑ ይመዝገቡ። ዋጋችን በአመት 2000 ብር ቢሆንም መኪና ጨረታ ለመከታተል በ 1,000 ብር አመቱን ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወጡ የመኪና ጨረታዎችን በሙሉ ይከታተሉ፡፡

የዛሬና የትላንት ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ጨረታ ማስታወቂያ 2013

Get your 1 Week Free Trial Now

Try for 7 days. Don’t Pay Without Trying
ሳይሞክሩ እንዳይከፍሉ! ለ 7 ቀን ይሞክሩን

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጎንደር ዲስትሪክት ከተለያዩ ተበዳሪዎች በዕዳ ማካካሻነት የተረከባቸውን የእርሻ መሬትና ሌሎች ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በባንኩ የንብረት አወጋገድ እና አፈጻጸም መመሪያ መሰረት ንብረቶቸን በዝግ ጨረታ መሸጥ ይፈልጋል

ሁለተኛ ደረጃ የዝግ ጨረታ ማስታወቂያ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጎንደር ዲስትሪክት ከተለያዩ ተበዳሪዎች በዕዳ ማካካሻነት የተረከባቸውን የእርሻ መሬትና ሌሎች ተንቀሳቃሽ ንብረቶች

የቡርጂ ልዩ ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት የሚያስወግዳቸው ያገለገሉ እቃዎች ተሽከርካሪ (መኪኖች ፤ ሞተር ሳይክል) እና ኤሌክትሮኒክስ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል

የጨረታ ማስታጨቂያ በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ የቡርጂ ልዩ ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት የሚያስወግዳቸው ያገለገሉ እቃዎችን ተሽከርካሪ (መኪኖች ፣ ሞተር ሳይክል) እና ኤሌክትሮኒክስ በግልጽ ጨረታ

በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የባሕር ዳር ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በህገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ ተይዘው የተወረሱ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ፣ የተለያዩ አልባሳት ሽቶ እና የንጽህና መጠበቂያ ዕቃዎች ፣ ኤሌክትሮኒክስ እና የኤሌክትሪክ ዕቃዎች ፣ መለዋወጫዎች ፣ የቤት ውስጥ መገልገያ ዕቃዎች እና ሌሎች ልዩ ልዩ ዕቃዎችን ባሉበት ሁኔታ በግልፅ እና በሀራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

ፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ ዕድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ለቢሮ አገልግሎት ይጠቀምባቸው የነበረ 1 ሊፍት ባግ እና 1 ቶዮታ ኮሮላ መኪናዎችን በጨረታ አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል

ያገለገሉ መኪኖች ሽያጭ ጨረታ ማስታወቂያ ፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ ዕድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ለቢሮ አገልግሎት ይጠቀምባቸው የነበረ 1 ሊፍት ባግ እና

የመኪና ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በፍ/ባለመብት ኦሮሚያ ህብረት ባን ህብረት ሥራ ማህበር እና አነ ዮዳቢ አስመጪና ላኪ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ

አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. በአዋጅ ቁጥር 1147/2019 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ተሽከርካሪዎችን በግልፅ ሐራጅ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ የሐራጅ ማስታወቂያ አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. በአዋጅ ቁጥር 1147/2019 በተሰጠው ስልጣን መሰረት በሰንጠረዡ ላይ የተጠቀሰውን ተሸከርካሪ ንብረት

አንድነት ድንበር ተሻጋሪ ደረጃ 1-ሀ የደ/ጭ/ማ/ባለ/ማህበር የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 5-01216 ኢ.ት የምርት ዘመን 2008 የሆነች ሊፋን 620 አውቶሞቢል ባለበት ሁኔታ በዝግ ጨረታ አወዳድሮ መሽጥ ይፈልጋል

 የመኪና ጨረታ ማስታወቂያ ማህበራችን አንድነት ድንበር ተሻጋሪ ደረጃ 1-ሀ የደ/ጭ/ማ/ባለ/ማህበር የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 5-01216 ኢ.ት የምርት ዘመን 2008 የሆነች ሊፋን

በአዳማ ጉምሩክ ኮሚሽን ቅ/ጽ/ቤት የተሽከርካሪ መለዋወጫ ፣ አልባሳት ፣ ኤሌክትሮኒክስ ፤ የግንባታ ብረት ፣ ተሽከርካሪዎች ፣ ሞተር ሳይክል እና የህንፃ መሳሪያዎች ፣ ኮስሞቲክስ ፣ ኮንቴነር ፣ ጥሬ ዕቃ (Raw Material) በሃራጅ ጨረታ ባሉበት ሁኔታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

DUTY FREE TOYOTA LAND CRUISER PRADO FOR SALE AT THE EMBASSY OF SWEDEN

 EMBASSY OF SWEDEN DUTY FREE TOYOTA LAND CRUISER PRADO FOR SALE Year of Manufacture: 2008 Colour: White Kilometers: 110 000

የመኪና የሐራጅ ሽያጭ

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በፍ/ባለመብት ዶ/ር አብዱልስመድ ሐጂ እና በፍ/ባለዕዳ አቶ ዳንኤል ታደሰ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያደረጃ ፍ/ቤት

የመኪና የሐራጅ ሽያጭ

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በፍ/ባለመብት ዶ/ር አብዱልስመድ ሐጂ እና በፍ/ባለዕዳ አቶ ዳንኤል ታደሰ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያደረጃ ፍ/ቤት

የመኪና የሐራጅ ሽያጭ

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በፍ/ባለመብት ዶ/ር አብዱልስመድ ሐጂ እና በፍ/ባለዕዳ አቶ ዳንኤል ታደሰ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያደረጃ ፍ/ቤት

የተሽከርካሪ የሐራጅ ሽያጭ

 ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ በፍ/ባለመብት አቶ መንግስቱ ዘበርጋ እና በፍ/ባለዕዳ ወ/ሮ ትዕግስት ሰለሞን መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ

ቡና ባንክ አ.ማ የተለያዩ ንብረቶች በግልጽ ሐራጅ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

የሐራጅ ማስታወቂያ ቁጥር፤ ቡኢባ/ሕአዳ/ሐራጅ/012/2014 ቡና ባንክ ኢማ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን እና ውክልና መሠረት ቀጥሎ የቀረቡትን ንብረቶች በግልጽ ሐራጅ አወዳድሮ ለመሸጥ

የመኪና ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

የሐራጅ የጨረታ ማስታወቂያ አፈ/ከሣሽ አዱኛ መኮነን እና በአፈ/ተከሣሽ አዘነ ፈንቴ መካከል ስላለው የአፈፃፀም ክስ ክርክር ጉዳይ በአፈ/ተከሣሽ ስም አዘነ ፈንቴ

የመኪና ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

የሐራጅ የጨረታ ማስታወቂያ አፈ/ከሣሽ አዱኛ መኮነን እና በአፈ/ተከሣሽ አዘነ ፈንቴ መካከል ስላለው የአፈፃፀም ክስ ክርክር ጉዳይ በአፈ/ተከሣሽ ስም አዘነ ፈንቴ

የመኪና ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

የሐራጅ የጨረታ ማስታወቂያ አፈ/ከሣሽ አዱኛ መኮነን እና በአፈ/ተከሣሽ አዘነ ፈንቴ መካከል ስላለው የአፈፃፀም ክስ ክርክር ጉዳይ በአፈ/ተከሣሽ ስም አዘነ ፈንቴ

የመኪና ሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

የሐራጅ የጨረታ ማስታወቂያ አፈ/ከሣሽ አዱኛ መኮነን እና በአፈ/ተከሣሽ አዘነ ፈንቴ መካከል ስላለው የአፈፃፀም ክስ ክርክር ጉዳይ በአፈ/ተከሣሽ ስም አዘነ ፈንቴ

የጉምሩክ ኮሚሽን ጅጅጋ ቅ/ጽ/ቤት በኮንትሮባንድ የተያዙ መኪናዎችን በሐራጅ እና በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

የሐራጅ እና ግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ የጉምሩክ ኮሚሽን ጅጅጋ ቅ/ጽ/ቤት በኮንትሮባንድ የተያዙ መኪናዎችን በሃራጅ እና በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ

አዲስ አበባ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ፅ/ቤት የተለያዩ ንብረቶችን ተሽከርካሪዎችን ፣ ሞባይሎችን ፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ፣ የተለያዩ ዕቃዎችን ባሉበት ሁኔታ በግልፅና በሃራጅ ጨረታ አወዳደሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

በጉምሩክ ኮሚሽን አ.አ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት የተያዙና የተወረሱ የልዩ ልዩ ዕቃዎችና ተሸከርከሪዎች ሽያጭ ማስታወቂያ ቁጥር 43/2014 አዲስ አበባ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ፅ/ቤት

ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ጨረታ ማስታወቂያ በቴለግራም ወይም በኢሜይል ኢንዲደርስዎ ከዚህ በታች ይመዝገቡ፡፡

Get your 1 Week Free Trial Now

Try for 7 days. Don’t Pay Without Trying
ሳይሞክሩ እንዳይከፍሉ! ለ 7 ቀን ይሞክሩን

Faqs

ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ጨረታ 2013